بهاره افشاری : اصولا خانم ها من رو دوست ندارن | فیلم

[mono_ir_video id=”963244″ qualities=”360,480,720,1080″]

بهاره افشاری : اصولا خانم ها من رو دوست ندارن | فیلم

بهاره افشاری : اصولا خانم ها من رو دوست ندارن . من اگر درباره او یک فرشته بود یک جوره دیگه صحبت کنم شما باید آدم ساده ای باشی که باور کنی . من 5 تا دوست صمیمی بیشتر ندارم.

(35)

36
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>