کلیپ جالب محسن افشانی و همسر سویل | فیلم

[mono_ir_video id=”959751″ qualities=”360,480,720,1080″]

کلیپ جالب محسن افشانی و همسر سویل | فیلم

کلیپ جالب محسن افشانی و همسر سویل . چرا انگلیسی حرف زدن رو ول نمیکنی ، چرا نمیزاری راحت باشم ، انگلیسیم به ول کنت اتصالی کرده ، ول کنم چیکار کرده ؟ همون کاری رو کرده استاد ملکی سال 97 با تلویزیون ایران کرده .

(327)

328
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>