پاسخ جالب بهاره رهنما به کسانی که در لایوش توهین کردن | فیلم

پاسخ جالب بهاره رهنما به کسانی که در لایوش توهین کردن | فیلم

پاسخ جالب بهاره رهنما به کسانی که در لایوش توهین کردن . امیدوارم این چند نفری که از رنگ موی من و آرایشم و حرفام ناراضی بودن و حرص میخوردن آرامش داشته باشن و زمانی که به سن من برسن این حس و حال من رو تجربه کنن.

(۲۷)

28
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>