آخرین ساخته سام کلانتری بعد از ۳۱ جلسه فیلمبرداری خاتمه یافت | فیلم

آخرین ساخته سام کلانتری بعد از ۳۱ جلسه فیلمبرداری خاتمه یافت | فیلم

آخرین ساخته سام کلانتری بعد از ۳۱ جلسه فیلمبرداری خاتمه یافت . این پروژه درخصوص تیم ملی اسکیت-هاکی دختران ایران است ، دخترانی از جنس فولاد .

(۳)

4
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>