دزدیدن گوشی محسن افشانی | فیلم

دزدیدن گوشی محسن افشانی | فیلم

دزدیدن گوشی محسن افشانی . آقا پسری که ۱۲ ظهر گوشیم رو تو سعادت آباد دزدیدی اون گوشی رو بهم پس بده من ۲ تومان بهت میدم اون گوشی رو ۵۰۰ تومانم ازت نمیخرن.

(۳۹)

40
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>