جواب تند محمدرضا گلزار به جعلی خواندن نامش در لیست بازیگران جذاب | فیلم

جواب تند محمدرضا گلزار به جعلی خواندن نامش در لیست بازیگران جذاب | فیلم

جواب تند محمدرضا گلزار به جعلی خواندن نامش در لیست بازیگران جذاب . متاسفم که در دوره ای زندگی میکنیم که هیچکس از شادی دیگری خوشحال نمیشه ، من محمدرضا گلزار که به پشتوانه لطف پروردگار و دعای خیر پدرم و تلاش خودم مورد توجه و محبت مردم قرار گرفتم.

(۱۴)

15
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>