اکران مردمی فیلم سینمایی مغزهای کوچک زنگ زده | فیلم

اکران مردمی فیلم سینمایی مغزهای کوچک زنگ زده | فیلم

اکران مردمی فیلم سینمایی مغزهای کوچک زنگ زده . حضور هنرمندانی همچون نوین محمدزاده در پردیس کوروش در اکران مردمی فیلم سینمایی مغزهای کوچک زنگ زده.

(۱۸)

19
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>