آهنگ فوق العاده سعید شیدا با یادی از مرحوم عزت الله انتظامی | فیلم

آهنگ فوق العاده سعید شیدا با یادی از مرحوم عزت الله انتظامی | فیلم

آهنگ فوق العاده سعید شیدا با یادی از مرحوم عزت الله انتظامی . عزت الله انتظامی : بعضی دلا مثل بلوره ، زود میشکنه و بند زدنش خیلی سخته .

(۲۵)

26
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>