باران کوثری : چون تلویزیون تصویر من را پخش نمی کند فیلممان را تبلیغ نمی کنند | فیلم

[mono_ir_video id=”953797″ qualities=”360,480,720,1080″]

باران کوثری : چون تلویزیون تصویر من را پخش نمی کند فیلممان را تبلیغ نمی کنند | فیلم

باران کوثری : چون تلویزیون تصویر من را پخش نمی کند فیلممان را تبلیغ نمی کنند از استقبالی که از ما شد ساعت 11 شب وسط هفته خیلی خوشحالیم تبلیغ عرق سرد به هزار یک دلیل محدود بوده است

(16)

17
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>