بغض متین ستوده به خاطر دوستی با آزاده نامداری | فیلم

[mono_ir_video id=”953079″ qualities=”360,480,720,1080″]

بغض متین ستوده به خاطر دوستی با آزاده نامداری | فیلم

بغض متین ستوده به خاطر دوستی با آزاده نامداری خیلی دختر خوبیه دوست منه خیلی احمقانه است که من حق نداشته باشم برا خودم دوست انتخاب کنم آزاده نامداری هر کاری که کرده و هر چیزی که تو زندگیش هست

(112)

113
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>