نیوشا ضیغمی : به خاطر جوراب سفید از مدرسه اخراج شدم!!! | فیلم

[mono_ir_video id=”99079″ qualities=”360,480,720,1080″]

نیوشا ضیغمی : به خاطر جوراب سفید از مدرسه اخراج شدم!!! | فیلم

نیوشا ضیغمی : به خاطر جوراب سفید از مدرسه اخراج شدم!!! هنوز بعضی اوقات خواب ناظم را میبینم.

 

بخشی از آخرین مصاحبه ضیغمی :

مثلا چه کارهایی؟

– مثلا خیلی راحت در خیابان برای خودم راه می روم، خیلی راحت به «شهروند» می روم. هر کس که پیشم بیاید و بخواهد با من ارتباط برقرار کند خیلی راحت این کار را می کنم و … اصلا اینطور نیست که بگویم چون من آدم معروفی هستم، دیگر با مردم حرف نمی زنم.

پس این موضوع محدودیتی برای شما ایجاد نکرده؟

– نمی توانم بگویم هیچی. ایجاد کرده اما من را اسیر نکرده. به نظرم هر کس که می گوید من اسیر شهرت شده ام و از این موضوع ناراحتم، دروغ می گوید چون اگر بد است پس چرا اینقدر دنبال آن می دوید؟! شاید باورتان نشود اما من در هفته ده ها بار این حرف را به خودم می زنم که فکر نکن خبری شده، اینها حباب است و فردا ممکن است نباشد.

یعنی شهرت روی شما هیچ تاثیری نداشته؟

– البته نمی گویم که هیچ تاثیری ندارد. اصلا ممکن است من ناراحت باشم و دلم بخواهد در ماشینم بشینم و گریه کنم. چند روز پیش اتفاقی برای همسرم افتاد که خیلی حالم بد شد. در ماشین داشتم برای یکی از دوستانم تعریف می کردم که یکدفعه زدم زیر گریه. سرنشین ماشین بغلی شیشه را داد پایین و گفت خان ضیغمی شما دیگر چرا گریه می کنید؟! گفتم آقا ولم کن! اصلا دلم می خواهد امروز گریه کنم (خنده). به هر حال تو هم انسانی و شاید یک روز دلت بخواهد گریه کنی یا هر چیز دیگر اما وسط آن گریه کردن خنده ام گرفت و گفتم ببین من حتی گریه هم نمی توانم بکنم.

(145)

146
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>