اقا سینما چند بعدی خیلی بده می گی نه نیگا کن!منکه نرفتمونمیرم! | فیلم

[mono_ir_video id=”98702″ qualities=”360,480,720,1080″]

اقا سینما چند بعدی خیلی بده می گی نه نیگا کن!منکه نرفتمونمیرم! | فیلم

اقا سینما چند بعدی خیلی بده می گی نه نیگا کن!منکه نرفتمونمیرم!

سینماهای 5 بعدی به غیر از برخورداری از 3 بعد تصویر و همزمانی با فیلم می توانند در صندلی های مذکور که در این مجموعه 9 تا 20 عدد می باشد تکان هایی را روبه عقب و جلو دربازه ی بسیار زیاد یعنی 2 متر ایجاد کند و بازه ی حرکت این دستگاه در راستای افقی به سمت چپ و راست در حدود 140 سانتیمتر می باشد.

فرض بفرمایید فیلمی را مشاهده می کنید که سوار بر ترن هوایی هستید و ترن ابتدا رو به اوج گرفتن حرکت می کند ( یعنی صندلی شما رو به عقب می رود و سرتان رو به بالا ) و در مرحله بعد در همان حالت رو به بالا به یک سمت می پیچد ( چپ و یا راست ) اگر دستگاه مذکور مجبور به آن باشد تا برای آنکه شما را به حالت چپ و یا راست هدایت کند شما را از حالت به اوج رفتن جدا سازد و سپس صندلی شما را به چپ و راست نماید پس این دستگاه کاملا دارای ضعف بوده وحس حرکتی را از بیننده می گیرد.

 نحوه ی صحیح حرکت صندلی ها بدین صورت می باشد که دستگاه زمانی که صندلی های خودرا به حالت اوج می برد برای آنکه حسی دیگر همچون ( بالا و پایین و یا چپ و راست نمودن ) را ایجاد نماید نیازی به آن نداشته باشد که ابتدا فرم سازه را از حالت به اوج رفته برهم زند و سپس دستور بعدی را اجرا نماید.

از ویژگی دیگراین دستگاه پشتیبانی از 32 حالت واثرمی باشد که در زمان ارائه و فروش دستگاه به درخواست مشتری و انتخاب آن از میان حالت های موجود به هر تعداد ارائه می گردد.

(82)

83
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>