واکین فینیکس در نقش جوکر در فیلم جوکر‌ به کارگردانی تاد فیلیپس | فیلم

[mono_ir_video id=”943445″ qualities=”360,480,720,1080″]

واکین فینیکس در نقش جوکر در فیلم جوکر‌ به کارگردانی تاد فیلیپس

واکین فینیکس در نقش جوکر در فیلم جوکر‌ به کارگردانی تاد فیلیپس

واکین فینیکس در نقش جوکر در فیلم جوکر‌ به کارگردانی تاد فیلیپس که در مرحله فیلم برداری است. به نظر شما این فیلم می تواند انتظارات را برآورده کند؟

(7)

8
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>