روایت مجید مجیدی از عزاداری بودائیان برای امام حسین علیه السلام | فیلم

[mono_ir_video id=”942979″ qualities=”360,480,720,1080″]

روایت مجید مجیدی از عزاداری بودائیان برای امام حسین علیه السلام | فیلم

روایت مجید مجیدی از عزاداری بودائیان برای امام حسین علیه السلام سفری داشتم به کشمیر که در ارتفاع چند هزار پایی ساکن بودند بیشتر بودایی هستند توی سالنی نشستیم از سی نفر جمعیت بودایی هستند و اینا دوستان اباعبدالله هستند

(19)

20
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>