سکانس هایی از آپارتمان شماره 13 سال 1370 | فیلم

[mono_ir_video id=”935117″ qualities=”360,480,720,1080″]

سکانس هایی از آپارتمان شماره 13 سال 1370 | فیلم

سکانس هایی از آپارتمان شماره 13 سال 1370 این ساختمان شهره آفاقه تو بی نظمی و بل بشویی و همسایه بد لنگه نداره ! علیرضا خمسه : من که میخوام بفروشم برام فرقی نداره ! من که هنوز نتونستم یکی از واحد ها رو بفروشم یا اجاره بدم.. مشتری : نپسندیدم آپارتمانتون کلاس نداره چیپه

(68)

69
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>