مرجانه گلچین : دور از تو اندیشه بدان | فیلم

مرجانه گلچین : دور از تو اندیشه بدان

مرجانه گلچین : دور از تو اندیشه بدان

ای ایران ای مرز پرگهر ، ای خاکت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان ، پاینده مانی و جاودان ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام

(۱۰)

11
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>