مرجانه گلچین : دور از تو اندیشه بدان | فیلم

مرجانه گلچین : دور از تو اندیشه بدان

مرجانه گلچین : دور از تو اندیشه بدان

ای ایران ای مرز پرگهر ، ای خاکت سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان ، پاینده مانی و جاودان ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>