گروه iftvmedia در فرانسه | فیلم

گروه iftvmedia در فرانسه | فیلم

گروه iftvmedia در فرانسه . این گروه که نسبتا به تازگی فعالیت خود را در فرانسه آغاز کردنند  گزارش ها و برنامه های جالبی از مصاحبه با افراد سلبریتی گرفته تا حواشی پیرامون آنها تهیه و تولید کرده اند.

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>