هزارپا و دیالوگ می ترکونمت از رضا عطاران | فیلم

هزارپا و دیالوگ می ترکونمت از رضا عطاران | فیلم

هزارپا و دیالوگ می ترکونمت از رضا عطاران. رضا که با هر ترفندی شده خودش رو به آسایشاه رسوند تا بتونهبه هدف خودش برسه. بطور ناخواسته معجزه ی یکی از پرسنل آسایشگاه میشه.

(۱۲۰)

121
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>