بستری شدن جمشید مشایخی در بیمارستان و شکایت پسر ارشد مشایخی | فیلم

بستری شدن جمشید مشایخی در بیمارستان و شکایت پسر ارشد مشایخی | فیلم

بستری شدن جمشید مشایخی در بیمارستان و شکایت پسر ارشد مشایخی و گفتگو با سامان جلیلی خواننده موسیقی پاپ خودنمایی تا کی !.. بضی آدما بیمارا نیاز دارن به کمک مردم که دوربین بیاد اونها رو به مردم نشون بده ولی من خودمو در جایگاهی نیبینم که با خودم دوربین ببرمو..

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>