ایرج نوذری و گلایه از مردم | فیلم

ایرج نوذری و گلایه از مردم

ایرج نوذری و گلایه از مردم . ایرج نوذری در گلایه : جو در هر کجای دنیا هرجوریم که باشه ما باید با خودمون خوب باشیم و قدر همو بدونیم ، چرا باید حتما بمیریم که یاد هم بی افتیم ، تا وقتی هستیم قدر همو بدونیم.

(۴۸)

49
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>