داد تهیه کنندگان سینما از دستمزدهای نامتعارف | فیلم

داد تهیه کنندگان سینما از دستمزدهای نامتعارف | فیلم

داد تهیه کنندگان سینما از دستمزدهای نامتعارف سید غلامرضا موسوی تهیه کننده سینما گفته بعضیها پولهای کثیفی رو به سینما و آوردن و اونو به ساخت سریال های شبکه خانگی خرج کرده موسوی خواهان این شد که هرکسی در پرداخت حقوق عرف سینما رو رعایت نکرد جریمه بشه

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>