واکنش ملیکا شریفی نیا به کلیپ پخش شده |فیلم

واکنش ملیکا شریفی نیا به کلیپ پخش شده |فیلم

واکنش ملیکا شریفی نیا به کلیپ پخش شده .لازم میدونم در مورد کلیپی که از من و همکارام پخش شده براتون توضیح بدم.این کلیپ مربوط به اوایل بهار زمانی که دلارد در یک روز به  ۵ تومان رسید.و همگی بهت زده بودیم بو قصدمون اعتراض به مدیریت اقتصادی بود نه مسخره کردن مردم.

(۱۴)

15
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>