گفتگوی فیلم نیوز با جواد عزتی درباره دوطبقه روی پیلوت | فیلم

گفتگوی فیلم نیوز با جواد عزتی درباره دوطبقه روی پیلوت | فیلم

گفتگوی فیلم نیوز با جواد عزتی درباره دوطبقه روی پیلوت به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان، ابراهیمیان اینقد هیجان داره برای فیلمش و اینقد انرژی داره برای پلان به پلان که ماروهم به وجد میاره وااااایییی تو عاااالییییی بودییی !!

(۱۴)

15
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>