ماجرای تصادف مهدی فخیم زاده در جاده چالوس از زبان عوامل فیلم | فیلم

ماجرای تصادف مهدی فخیم زاده در جاده چالوس از زبان عوامل فیلم

ماجرای تصادف مهدی فخیم زاده در جاده چالوس از زبان عوامل فیلم . موتوری از یک فرعی با موتور آقای فخیم زاده برخورد کرد که خداروشکر با آمدن اورژانس به سیرعت به بیمارستان چالوس منتقل شد که خداروشکر حالشان خوب و شکستگی نداشتند.

(۹)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>