ماجرای تصادف و بیهوشی مهدی فخیم زاده از زبان خودش | فیلم

[mono_ir_video id=”902119″ qualities=”360,480,720,1080″]

ماجرای تصادف و بیهوشی مهدی فخیم زاده از زبان خودش | فیلم

ماجرای تصادف و بیهوشی مهدی فخیم زاده از زبان خودش . مهدی فخیم زاده در سر صحنه یک فیلم تصادف شدید کرد و بیهوش شده و ضریب هوشیاری اش پایین آمده بود که پس از مداوا حال عمومی وی خوب است

(38)

39
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>