سطح هوشیاری مهدی فخیم زاده از زبان رامین راستاد | فیلم

[mono_ir_video id=”892823″ qualities=”360,480,720,1080″]

سطح هوشیاری مهدی فخیم زاده از زبان رامین راستاد | فیلم

سطح هوشیاری مهدی فخیم زاده از زبان رامین راستاد . مهدی فخیم زاده که به شدت در یک تصادف مصدوم شده است اخبار ضد و نقیضی به گوش میرسید که راستاد توضیحاتی داد

(11)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>