همایون اسعدیان : دوستان راجع به همه چیز اظهار نظر میکننند | فیلم

همایون اسعدیان : دوستان راجع به همه چیز اظهار نظر میکننند

همایون اسعدیان : دوستان راجع به همه چیز اظهار نظر میکننند

همایون اسعدیان کارگردان مطرح کشورمان در گفتگویی بیان کرد : با بحران اظهار نظر بین بازیگران و هنرمندان مواجهیکمم.

(۳۱)

32
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>