تيزر فيلم سينمايى تيك آف | فیلم

[mono_ir_video id=”73302″ qualities=”360,480,720,1080″]

تيزر فيلم سينمايى تيك آف | فیلم

“تيك آف ” ساخته احسان عبدى پو ر است. اين فيلم با بازی مصطفی زمانی، رضا یزدانی، پگاه آهنگرانی، حمزه مقدم و سوگول قلاتیان بزودى اكران مي شود.

(30)

31
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>