محسن افشانی : کمتر اختلاس کنید | فیلم

محسن افشانی : کمتر اختلاس کنید

محسن افشانی : کمتر اختلاس کنید

محسن افشانی با انتشار این ویدیو نوشت :
یه پژوهش جالب کردم!

یارانه ٣٠میلیون نفر حذف شد؛
که ضربدر ۴۵۵٠٠ تومان میکنه
ماهیانه ١٣۶۵ میلیارد تومان…

٢٩٠ نماینده در مجلس داریم،
که هرکدام ١٠ میلیون تومان در ماه حقوق میگیرن؛
که مجموعش میکنه به ماهى حدوداً ٣میلیارد تومان!

***
این مبلغ ناچیز رو از ١٣۶۵ میلیارد تومان ماهیانه حق مردمِ یارانه بگیر که کم کنیم میکنه به ١٣۶٢ میلیارد تومان در ماه…

حالا فرض بگیریم دولت ماهیانه ٣۶٢ میلیارد تومان از یارانه اى که حق مردم بوده رو بصورت ماهانه براى همون مردم هزینه کنه؛
مثلاً
قیمت مرغ و گوشت و ماهى و میوه و نان و لبنیات و آب و برق و گاز و بنزین و از این قبیل نیازمندیها رو ثابت نگه داره و نذاره گرون تر بشن،
یا مثلاً
اگه یهو یه جایى زلزله اومد از اون ٣۶٢ میلیارد تومان بعنوان کمک هاى مردمى به زلزله زده ها کمک کنه،
میمونه چقدر!؟

آفرین! درست حساب کردید…
میمونه ماهیانه ١٠٠٠ میلیارد تومان!

پس نتیجه میگیریم
دولت ماهیانه ١٠٠٠ میلیارد تومان پولِ بیکار داره!

مشترى واسه اختلاس نبوووووود!!!؟
آقایون آقازاده ها،
مسئولین و ژِن خوب زاده ها،
سالانه ١٢تا کوپن اختلاس ١٠٠٠ میلیاردى داریم؛
ناقابل!

کوپن شما را به نازلترین قیمت خریداریم!!!

ضمناً
مد نظر داشته باشید این مقدار توانایى در اختلاس از محل حذف یارانه ٣٠ میلیون نفر تأمین میشه…

یعنى اختلاس از محل سایر ردیف هاى بودجه سازمان هاى دولتى و غیر دولتى بماااااااااند!

آغا منم اختلاس موخااااااااااااااااااام…

تا پژوهش بعدى، بدرووووووووووود

(۱)

2
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>