غافلگیری مخاطبان سارا و آیدا سانس ۱۷:۵۰ در پردیس سینمایی کوروش با برند شون | فیلم

[mono_ir_video id=”556214″ qualities=”360,480,720″]

غافلگیری مخاطبان سارا و آیدا سانس ۱۷:۵۰ در پردیس سینمایی کوروش با برند شون | فیلم

غافلگیری مخاطبان سارا و آیدا سانس ۱۷:۵۰ در پردیس سینمایی کوروش با برند شون 

غافلگيرى مخاطبان سانس ١٧:٥٠ فيلم سارا و آيدا/ به تمام مخاطبان خانمى كه در اين سانس با دوست خود براى تماشاى “سارا و آيدا” آمده بودند پكيج برند”شون” اهدا شد

(38)

39
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>