غافلگیری مخاطبان سارا و آیدا سانس ۱۷:۵۰ در پردیس سینمایی کوروش با برند شون | فیلم

غافلگیری مخاطبان سارا و آیدا سانس ۱۷:۵۰ در پردیس سینمایی کوروش با برند شون | فیلم

غافلگیری مخاطبان سارا و آیدا سانس ۱۷:۵۰ در پردیس سینمایی کوروش با برند شون 

غافلگیرى مخاطبان سانس ١٧:۵٠ فیلم سارا و آیدا/ به تمام مخاطبان خانمى که در این سانس با دوست خود براى تماشاى “سارا و آیدا” آمده بودند پکیج برند”شون” اهدا شد

(۲۸)

29
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>