موسیقی فیلم هایی که جایزه اسکار گرفتن ( تو روشنایی زندگی منی ) |فیلم

[mono_ir_video id=”80020″ qualities=”360,480,720,1080″]

از سری موسیقی فیلم هایی که جایزه اسکار گرفتن |فیلم

یکی از موسیقی فیلم هایی که موفق به دریافت جایزه اسکار شد.

آرزوی لوری این است که یک خواننده شود و توسط دوستانش تشویق به خواندن می شود اما پدر لوری دوست دارد که لولری به شغل دیگری روی بیاورد
You Light Up My Life is a 1977 American romantic drama film written and directed by Joseph Brooks starring Didi Conn, Joe Silver and Michael Zaslow, and follows a young woman named Laurie (Conn) with dreams of becoming a singer who soon finds herself pressed by young friends to sing and her father, who wants her to be a comic

(8)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
- عکاس و خبر نگار موج آنلاین و موج میوزیک. مشغول یادگیری موسیقی مشغول تجربه زندگی یه مسافر D-:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>