موسیقی فیلم پدر خوانده شماره 2

[mono_ir_video id=”55035″ qualities=”360,480,720,1080″]

موسی زیبای فیلم پدرخوانده ترک شماره 2

دومین ترک از موسیقی این فیلم زیبا

(8)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
- عکاس و خبر نگار موج آنلاین و موج میوزیک. مشغول یادگیری موسیقی مشغول تجربه زندگی یه مسافر D-:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>