صحبت های دکتر علی سر زعیم درباره میانبرهایی برای توسعه

صحبت های دکتر علی سر زعیم درباره میانبرهایی برای توسعه

صحبت های دکتر علی سر زعیم درباره میانبرهایی برای توسعه در بیست و نهمین نشست علمی «دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

(۲۶۰۹)

2610
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>