بهبود وضعیت نت روستای سورشان طارم سفلی قزوین با پیگیری رضا طالبی | فیلم

بهبود وضعیت نت روستای سورشان طارم سفلی قزوین با پیگیری رضا طالبی | فیلم

 

بهبود وضعیت نت روستای سورشان طارم سفلی قزوین با پیگیری رضا طالبی و همکاری مهندس رضا حسنی بخشدار و خانم زر ابادی نماینده مجلس و رییس راهداری .در ضمن مردم خواهان بهبود در جمع اوری زباله نیز بودند.

(۲۷)

28
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>