لحظه ساقط شدن پهپاد متجاوز به بندر ماهشهر توسط سایت موشکی بندر امام خمینی و ارتش | فیلم

لحظه ساقط شدن پهپاد متجاوز به بندر ماهشهر توسط سایت موشکی بندر امام خمینی و ارتش | فیلم

لحظه ساقط شدن پهپاد متجاوز به بندر ماهشهر توسط سایت موشکی بندر امام خمینی و ارتش | فیلم

(۱۷)

18
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>