صحبت های دکتر ابراهیم صادقی فر درباره پیشگیری های اعتیاد

صحبت های دکتر ابراهیم صادقی فر درباره پیشگیری های اعتیاد

صحبت های دکتر ابراهیم صادقی فر درباره پیشگیری های اعتیاد در بیست و هشتمین نشست علمی «دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

(۴۴)

45
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>