پرسش و پاسخ صحبت های دکتر نارنجی ها درباره راهکار های پیشگیری از اعتیاد

پرسش و پاسخ صحبت های دکتر نارنجی ها درباره راهکار های پیشگیری از اعتیاد

پرسش و پاسخ صحبت های دکتر نارنجی ها درباره راهکار های پیشگیری از اعتیاد  در بیست و هشتمین نشست علمی «دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

(۲۲)

23
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>