بخش اول سخنرانی دکتر هومان نارنجی ها درباره راه کارهای پیشگیری از اعتیاد

[mono_ir_video id=”1122956″ qualities=”360,480,720,1080″]

بخش اول سخنرانی دکتر هومان نارنجی ها درباره راه کارهای پیشگیری از اعتیاد

بخش اول سخنرانی دکتر هومان نارنجی ها درباره راه کارهای پیشگیری از اعتیاد.در بیست و هشتمین نشست علمی «دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

(13)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>