پشت نویسی و انتقال چک به دیگری فاقد اعتبار است | فیلم

[mono_ir_video id=”1122946″ qualities=”360,480,720,1080″]

پشت نویسی و انتقال چک به دیگری فاقد اعتبار است | فیلم

پشت نویسی و انتقال چک به دیگری فاقد اعتبار است این تصمیم را بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

(18)

19
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>