رد شدن فرماندهان سپاه از پرچم امریکا | فیلم

رد شدن فرماندهان سپاه از پرچم امریکا | فیلم

رد شدن فرماندهان سپاه از پرچم امریکا در همایش رونمایی از اولین دیوار نگاره های لانه جاسوسی

(۱۳)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>