فرق جوان های زمان جنگ با الان از زبان سردار تهرانی مقدم در حاشیه اجلاس مجاهدان در غربت

[mono_ir_video id=”1122782″ qualities=”360,480,720,1080″]

 

فرق جوان های زمان جنگ با الان از زبان سردار تهرانی مقدم در حاشیه اجلاس مجاهدان در غربت

فرق جوان های زمان جنگ با الان از زبان سردار تهرانی مقدم  به گزارش اختصاصی خبرنگار رضا طالبی کناری در حاشیه اجلاس مجاهدان در غربت در شهر دامغان

(37)

38
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>