نقل قول خاطره ای ازرهبر معظم انقلاب و شهید حسن تهرانی مقدم از زبا ن سردار تهرانی مقدم | فیلم

[mono_ir_video id=”1122738″ qualities=”360,480,720,1080″]

نقل قول خاطره ای ازرهبر معظم انقلاب و شهید حسن تهرانی مقدم از زبا ن سردار تهرانی مقدم | فیلم

نقل قول خاطره ای ازرهبر معظم انقلاب و شهید حسن تهرانی مقدم از زبا ن سردار تهرانی مقدم  در چهارمین اجلاس بین المللی مجاهدان در غربت  که در شهرستان دامغان با حضور اندیشمندان 38 کشور جهان در 6 ابان برگزار گردید.

(65)

66
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>