بخش سوم صحبت های دکتر علیان استاد دانشگاه درباره آسیب شناسی تفکر در نشست علمی وزارت کار

[mono_ir_video id=”1122433″ qualities=”360,480,720,1080″]

 

بخش سوم صحبت های دکتر علیان استاد دانشگاه درباره آسیب شناسی تفکر در نشست علمی وزارت کار

بخش سوم صحبت های دکتر علیان استاد دانشگاه درباره آسیب شناسی تفکر در نشست علمی وزارت کار.در بیست و ششمین نشست علمی «دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی» کهروز دوشنبهبا حضور دکتر  ابراهیم صادقی فر، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

(19)

20
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>