اطلاعات و رسانه ها دلیل رفتن شهید حججی ها به سوریه از زبان نماینده شیخ زکزاکی

[mono_ir_video id=”1122398″ qualities=”360,480,720,1080″]

 

اطلاعات و رسانه ها دلیل رفتن شهید حججی ها به سوریه از زبان نماینده شیخ زکزاکی

اطلاعات و رسانه ها دلیل رفتن شهید حججی ها به سوریه از زبان نماینده شیخ زکزاکی

(23)

24
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>