نقش رسانه ها در زمان جنگ و زمان کنونی از زبان دکتر شجاعی فر نماینده شیخ زکزاکی

[mono_ir_video id=”1122394″ qualities=”360,480,720,1080″]

 

نقش رسانه ها در زمان جنگ و زمان کنونی از زبان دکتر شجاعی فر نماینده شیخ زکزاکی

نقش رسانه ها در زمان جنگ و زمان کنونی از زبان دکتر شجاعی فر نماینده شیخ زکزاکی در نشست رسانه ای چهارمین همایش مجاهدان در غربت

 

(6)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>