نقش رسانه ها در زمان جنگ و زمان کنونی از زبان دکتر شجاعی فر نماینده شیخ زکزاکی

 

نقش رسانه ها در زمان جنگ و زمان کنونی از زبان دکتر شجاعی فر نماینده شیخ زکزاکی

نقش رسانه ها در زمان جنگ و زمان کنونی از زبان دکتر شجاعی فر نماینده شیخ زکزاکی در نشست رسانه ای چهارمین همایش مجاهدان در غربت

 

(5)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>