چرا جوانان ما تو این وضع بد اقتصادی به جنگ در سوریه رفتند از زبان سردار تهرانی مقدم

[mono_ir_video id=”1122392″ qualities=”360,480,720,1080″]

چرا جوانان ما تو این وضع بد اقتصادی به جنگ در سوریه رفتند از زبان سردار تهرانی مقدم

.

چرا جوانان ما تو این وضع بد اقتصادی به جنگ در سوریه رفتند از زبان سردار تهرانی مقدم

سردار تهرانی مقدم در نشست رسانه ای چهارمین اجلاس مجاهدت در غربت فرمودند امنیت وارامشی که الان داریم مدیون همین مدافعان حرم داریم…

(23)

24
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>