خاطره سردار تهرانی مقدم از سید حسن نصر الله

[mono_ir_video id=”1122385″ qualities=”360,480,720,1080″]

خاطره سردار تهرانی مقدم از سید حسن نصر الله

خاطره سردار تهرانی مقدم از سید حسن نصر الله در نشست رسانه ایی چهارمین اجلاس بین المللی مجاهدان در غربت

(17)

18
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>