واکنش امیر سرتیپ محمد فهمیده جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس به حذف نام شهید از کوچه ها و خیابان ها

[mono_ir_video id=”1118520″ qualities=”360,480,720,1080″]

واکنش امیر سرتیپ محمد فهمیده جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس به حذف نام شهید از کوچه ها و خیابان ها

واکنش امیر سرتیپ محمد فهمیده جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس به حذف نام شهید از کوچه ها و خیابان ها در بیست و سومین نشست علمی دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی

(42)

43
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>