بخش دوم صحبت های امیر سرتیپ محمد فهمیده جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس درباره فرهنگ دفاع مقدس

بخش دوم صحبت های امیر سرتیپ محمد فهمیده جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس درباره فرهنگ دفاع مقدس

بخش دوم صحبت های امیر سرتیپ محمد فهمیده جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس درباره فرهنگ دفاع مقدس در بیست و سومین نشست علمی دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی وزارت کار

(۲۲)

23
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>