صحبت های دکتر ابراهیم صادقی فر معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره معنویت و گردشگری

[mono_ir_video id=”1117292″ qualities=”360,480,720,1080″]

صحبت های دکتر ابراهیم صادقی فر معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره معنویت و گردشگری

صحبت های دکتر ابراهیم صادقی فر معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره معنویت و گردشگریدر بیست و دومین نشست معاونت فرهنگی

(256)

257
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>